Esam par slinku, lai iemācītos - labāk izpratīsim!

Daudzas lietas slikti uztveramas, ja tās nevar apskatīt no citas puses vai vienkārši sajust kā tas notiek. Šie modeļi nav dažādu teoriju vienkāršojums, bet izklāsts ar citiem līdzekļiem. 

Īstenojam vienkāršu formulu: formālā mācību viela + skolotāju, zinātnieku un pasniedzēju šīs vielas interpretācija modeļos/piemēros, kas būvēti izmantojot visiem saprotamas un ikdienā sastopamas lietas + skolnieku, studentu un citu, kas mācās vai jūt līdz modeļi/piemēri + lietotāju komentāri un vērtējums.

 Latvijas Izglītības fonds

kopā ar

RAĢ skolotājiem Ilzi Rikmani, Anitu Krišmani, Uldi Heidingeru un

skolēniem Gundu Burlovu, Kristu Rozenbergu, Rutu Vitkovsku, Kārli Orleānu