Gaismas ātrums

Senāk uzskatīja, ka gaisma izplatās ar bezgalīgi lielu ātrumu. Dāņu astronoms O. Rēmers 17. gadsimtā pirmais novērtēja gaismas ātrumu un ieguva tā skaitlisko vērtību 214 000 km/s. Pēc tam tika veikti precīzāki mērījumi. 1905. gadā A. Einšteins speciālajā relativitātes teorijā pieņēma, ka gaismas ātrums ir lielākais ātrums, ar kādu iespējams pārraidīt informāciju.

Gaismas izplatīšanās ātrums vakumā ir viena no nozīmīgākajām fundamentālajām konstantēm fizikā. Ar to izsaka daudzus citus fizikālos lielumus un citas konstantes. Tāpēc ir vēlams, lai gaismas ātrumu izmērītu pēc iespējas rūpīgāk un to nevajadzētu bieži precizēt. Pašreiz to pieņem vienādu c=299792458 m/s un uzskata par absolūtu.

Pieņemsim, ka robeža 9,8 m/s ir cilvēka spējām neaizsniedzama pie jebkādām kurpēm un skrejceļa. To neviens cilvēks nekad nevarēs pārvarēt. Tas pats ir ar fotoniem, ka tie nekad ātrāk vakuumā nekustēsies.

Protams, var diskutēt par to, vai ir kaut kas ātrāks, bet šobrīd neko ātrāku atrast nav izdevies.

Modeļi:
Gaismas ātrums Reitings: 0 Skatījumi: 1124 +

Autors: Anonīms Klase: -
1 2 3